Baza wiedzy

Przezorny zawsze ubezpieczony

Zdrowie i życie człowieka to sprawa najwyższej wagi zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Z uwagi na to, że praca dekarza jest szczególnie narażona na wypadki oraz utratę zdrowia powinna być ubezpieczona.

Dekarze powinni również dla tzw. „świętego spokoju” wykupi polisę OC, która uchroni wykonawcę przed nieprzyjemnymi konsekwencjami błędów, które mogą zdarzyć się każdemu.

Ubezpieczenie OC zalicza się do ubezpieczeń majątkowych, jednak wykazuje ono swoje specyficzne odmienności w stosunku do ubezpieczeń mienia (rzeczy).

Zobowiązania wynikające ze szkód wyrządzonych innym osobom lub podmiotom są trudne do oszacowania, jednak specyfika działalności dekarskiej wskazuje, iż prawdopodobieństwo wyrządzenia takich szkód kontrahentom lub innym osobom (podmiotom) niezwiązanym żadną umową jest dość duże pomimo dołożenia przez dekarza należytej staranności w trakcie realizacji prac dekarskich. Powyższe prowadzi do jednego podstawowego wniosku, pomimo iż zawarcie umowy ubezpieczenia OC nie jest nakazane prawem, to każdy przedsiębiorca prowadzący działalność dekarską powinien korzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC obejmuje bardzo szeroki zakres prac, które wykonuje dekarz o różnej specjalności. Są to następujące obszary:

 • Wykonywanie więźby dachowej drewnianej lub stalowej.
 • Wykonywanie podkładów i poszycia dachów oraz izolacji basenów i tarasów.
 • Krycie dachów, montaż rynien i rur spustowych
 • Montaż obróbek blacharskich,
 • Montaż okien i wyłazów dachowych.
 • Rekonstrukcja i naprawa pokryć dachowych i elementów wykończeniowych dachu.
 • Rozbiórka pokryć dachowych oraz dachów, termoizolacji dachów, stropodachów i poddaszy.
 • Konserwacja wszelkiego rodzaju pokryć dachowych i obróbek.
 • Montaż i demontaż odgromów.
 • Odśnieżanie dachów, usuwanie sopli i odmrażanie systemów odwodnienia dachu.
 • Roboty towarzyszące: a)murarsko-tynkarskie, b)ślusarsko-kowalskie.
 • Ustawianie rusztowań, pomostów do transportu materiałów oraz barier zabezpieczających BHP.
 • Rozbiórka dachów.
 • Organizacja imprez szkoleniowo-integracyjnych (np. pikników, zjazdów, targów, wystaw).
 • Wykonawstwo prac ogólnobudowlanych.
 • Udział w imprezach wystawienniczych, targowych, branżowych festynach, konkursach i zawodach branżowych, itp.

Ubezpieczyciel pokrywa również koszty wynagrodzenia ekspertów, którzy oceniają szkody i ustalają okoliczności wyrządzenia szkody; koszty sądowe (obrony), jeśli przeciwko dekarzowi zostanie wszczęte postępowanie. Dekarz, który wyrządził szkodę może liczyć także na zwrot kosztów poniesionych na zabezpieczenie lub zmniejszenie rozmiarów szkód, nawet jeżeli okazały się one bezskuteczne.

Więcej informacji można zasięgnąć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

 

Previous post

Kwadraty górą - rynny w nowoczesnym domu

Next post

Membrana EPDM na pokrycie dachowe – instalacja cz. 1.

No Comment

Leave a reply